Mobylette AV44 (Đời đèn vuông bản hiếm)

Mobylette AV44 đời 1960 – 1971 là dòng xe cổ hiếm đặc biệt khó tìm của Mobylette, đời đèn vuông bản hiếm trên thị trường Việt Nam

Mobylette AV44 đời 1960 – 1971 là dòng xe cổ hiếm đặc biệt khó tìm của Mobylette, đời đèn vuông bản hiếm trên thị trường Việt Nam

Xế Cổ Luxury hỗ trợ bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời.