XẾ CỔ LUXURY áp dụng chính sách bảo hành xe như sau:

 • Xe máy cổ điển không được sử dụng trong cuộc đua, sử dụng sai, bảo trì không đầy đủ, hoặc bảo dưỡng hoặc bảo trì không đúng.
 • Xe máy cổ điển không có bất kỳ sửa đổi, sửa chữa hoặc thay thế nào khác với sự cho phép của PASSION LEGEND VIETNAM
 • Xe máy cổ điển phải được đại lý XẾ CỔ LUXURY ủy quyền bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian được chỉ định và được ghi nhận dịch vụ đã hoàn thành trong sổ tay Chủ xe.
 • Các khiếm khuyết gây ra do điều chỉnh sai, hoặc sửa chữa và thay đổi được thực hiện bởi một đại lý KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN không được bảo hành.
 • Các hư hỏng do việc sử dụng các bộ phận và phụ kiện không được phép của PASSION LEGEND VIETNAM không được bảo hành.
 • Bảo hành không bao gồm chi phí loại bỏ và thay thế các bộ phận và phụ kiện, trừ khi được cung cấp dưới dạng nguyên bản hoặc được đề xuất bởi PASSION LEGEND VIETNAM.
 • Bảo hành không bao gồm chi phí vận chuyển xe đến hoặc từ đại lý được ủy quyền của XẾ CỔ LUXURY, hoặc chi phí phát sinh trong khi xe được sửa chữa bảo hành.
 • Các phụ tùng dịch vụ thông thường như bugi, bộ lọc nhớt và lọc khí không được bảo hành. Các phụ tùng tương tự được dự kiến sẽ hao mòn như đặc tính bình thường của chúng như lốp xe, bóng đèn, dây sên, má phanh cũng được loại trừ, trừ khi có một khiếm khuyết sản xuất.
  Các phụ tùng khác không bảo hànhghế ngồi, hành lý, sơn, các phụ tùng bằng nhôm được đánh bóng hoặc mạ bị hoen ố bởi hao mòn thông thường, phơi nhiễm hoặc thiếu bảo trì phù hợp.
  Bình ắc quy xe được bảo hành trong 6 tháng kể từ ngày mua xe ban đầu. Sau khoảng thời gian 6 tháng này, ắc quy được loại trừ khỏi các điều khoản của chế độ bảo hành này. Ắc quy được cung cấp cùng với xe máy phải được xạc đầy đủ, đủ bù hao hụt do hoạt động của cơ cấu khởi động và / hoặc sử dụng thiết bị điện trong khi động cơ không chạy. 
  Bảo hành không bao gồm các xe được sử dụng trên cơ sở thương mại.
  Bảo hành không bao gồm các khuyết tật chưa được báo cáo cho một đại lý được ủy quyền trong vòng mười ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi này.
  Bảo hành không bao gồm các xe đã được bôi trơn không đúng cách, hoặc sử dụng nhiên liệu hoặc chất bôi trơn không đúng.
  Nếu yêu cầu bảo hành trở nên cần thiết, XẾ CỔ LUXURY và đại lý ủy quyền của nó sẽ không chịu trách nhiệm về việc xe không sử dụng được, bất tiện, tổn thất thương mại hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả khác.