Cholima 1932

39.999.000

Cholima 1932 – “tổ tiên của xe máy”

Sản phẩm của Nga & Tq sản xuất mới 100%

Cholima 1932 – “tổ tiên của xe máy”

Sản phẩm của Nga & Tq sản xuất mới 100%

Hàng xuất và theo tiêu chuẩn Mỹ & Châu Âu nên chất lượng rất tốt, linh phụ kiện cực cao cấp