Cholima Legend 1916

75.999.000

Cholima Legend 1916 – “Huyền thoại của xe máy”

Sản phẩm của Nga & Tq sản xuất mới 100%

Cholima Legend 1916 – “Huyền thoại của xe máy”

Sản phẩm của Nga & Tq sản xuất mới 100%

Hàng xuất và theo tiêu chuẩn Mỹ & Châu Âu nên chất lượng rất tốt, linh phụ kiện cực cao cấp.